A HÖK-ben a Hallgatói Jóléti Bizottság (HJB) foglalkozik a szociális vonatkozású kérdésekkel. Főbb feladatai közé tartozik a Kari Ösztöndíj Bizottságba (KÖB) való delegálás.

Kari Ösztöndíj Bizottság ügyrendje

Ami Titeket személyesen érinthet: kollégiumi-, illetve pályázati lehetőségek.

Kollégiumi elhelyezésben az Egyetem bármely képzési formában tanuló hallgatója részesülhet, a bekerülés pályázati rendszer alapján történik. A bírálás során figyelembe veszik a hallgató szociális helyzetét, lakhelyének Budapesttől való távolságát, illetve tanulmányi átlagát.

Az államilag támogatott képzésben résztvevők számára rengeteg pályázati lehetőség adott, melyeket az Egyetem a támogatott hallgatók után járó hallgatói normatívából finanszíroz.

Akkor lássuk, mire is lehet pályázni!

Rendszeres Ösztöndíjak:

Rendszeres Sport- és Kulturális Ösztöndíj:

Azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai sportágban, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban; vagy rendszeres kulturális tevékenységet végeznek.

Rendszeres Tudományos- és Szakmai Ösztöndíj:

A pályázat célja támogatni azon hallgatókat, akik az egyetemi tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos vagy szakmai tevékenységet folytatnak.

Rendszeres Szociális Támogatás:

Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat segíti tanulmányaik folytatásának érdekében.

Egyszeri Ösztöndíjak:

Egyszeri Sport- , Kulturális-, Szakmai- és Tudományos Ösztöndíj:

Célja a hallgatók sport, tudományos, szakmai illetve kulturális tevékenységének egyszeri támogatása.

Rendkívüli Szociális Támogatás:

Egyszeri jelleggel, valamilyen a hallgató életében, szociális helyzetében történt negatív(esetleg pozitív) változás esetén nyújt segítséget.


Fontos tudni, hogy Tudományos és szakmai témájú pályázatot a költségtérítéses, és önköltséges hallgatók is benyújthatnak. A pályázatok általában a félév elején kerülnek kiírásra, ezekről részletesebben tájékozódni itt, vagy e-mail formájában (osztondij@ikhok.elte.hu) van lehetőségetek.