Cím: ELTE-IK Kari Ösztöndíj Bizottság

Tárgy: Nyilatkozat a “Rendszeres tudományos- és szakmai ösztöndíj” pályázatra benyújtott tanulmányok, konferenciák, versenyek egyszeri elszámolásáról

Név: ……………………….

Neptun azonosító: ……………………….

 

NYILATKOZAT [1]

 

Alulírott …………………………… (Neptun azonosító: ………………...) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a “Rendszeres tudományos- és szakmai ösztöndíj” pályázatra benyújtott, pályázatom részét képező tanulmányok, konferencia előadások vagy poszterek, valamint tudományos versenyek eredményéért kreditet nem kaptam és más kapcsolódó juttatásban sem részesültem.

Kelt: Budapest, …………………………….

……………………………..
(Hallgató aláírása)

 

 

……………………………..
(Témavezető aláírása)

 


[1] Ez a saját magam nyilatkozok dolog szerintem nem megfelelő.