NYILATKOZAT

Alulírott: (név) (anyja neve: , születési hely, idő:               , lakcím:               , hallgatói azonosító:               , szig. sz.:               ) jelen nyilatkozat aláírásával, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglaltak megfelelnek a valóságnak, korábban a benne foglalt tevékenységekért nem részesültem díjazásban.
.

Ezen nyilatkozatomat az ELTE Informatikai Karon az Egyszeri Közéleti Ösztöndíjának pályázásához tettem

Kelt: ………………………………

 

……………………….

 

 

aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1

Tanú 2

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Szig. szám:

Szig. szám:

Aláírás:

Aláírás:

__________________________________ ___________________________________