Kik jelölhetőek hallgatói küldöttnek?
Idézet az ELTE IK HÖK Alapszabályából:
45.§ (1) A küldöttek választásakor az Önkormányzat minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja választó, választható és egyetlen másra át nem ruházható jelölési és szavazati joga van.

Kik az ELTE IK Hallgatói Önkormányzat tagjai?
ELTE IK HÖK Alapszabály 1.§ (3) bekezdés alapján: "Az Önkormányzat tagja minden, a Karon szakot felvett, illetve a Karon tanárképzésben részt vevő hallgató, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi."

A ELTE IK HÖK Elnökségének javaslatára és az ELTE IK HÖK Választási Bizottsága az alábbiakban határozta meg a 2015-ös ELTE IK HÖK Küldöttválasztás menetét:
- 2015. március 9 - 15.: Tájékoztatási időszak;
- 2015. március 16 - 22.: Jelöltállítási időszak (IK HÖK Alapszabály 48.§);
- 2015. március 23 - 24.: Jelöltállítási időszak - pótlási időszak;
- 2015. március 25 - 29: Szünet a jelöltállítás és a választás között
- 2015. március 30 - április 12.: Választás első fordulója (IK HÖK Alapszabály 49.§ (1));
- 2015. április 20 - április 26.: Választás esetleges meghosszabbítására fenntartott időszak;

Az ELTE IK HÖK Alapszabály 50.§ (1) és (3) bekezdésének értelmében:
- (1) A választás első fordulója érvényes, ha a választásra jogosultak legalább huszonöt százaléka szavazott.
- (3) A választás eredményes, ha érvényes és a jelöltek legalább ötven százaléka, de legfeljebb 46 Küldöttjelölt megválasztásra került.

A küldöttválasztással kapcsolatban az ELTE IK HÖK Alapszabálya a mérvadó, különösképp annak 45-50. paragrafusai.
Az ELTE IK HÖK Alapszabály letölthető az alábbi címről: IK HÖK Alapszabály

A Választási Bizottság tagjai:
Kiss Ádám, elnök
Bálint Kálmán
Kis Dávid

A küldöttválasztással kapcsolatban további tájékoztatást kérni, valamint kérdéssel, panasszal élni az alábbi e-mail címeken lehet: vb@ikhok.elte.hu és eb@ikhok.elte.hu
A tárgyban kérjük jelöljétek meg, hogy a 2015-ös küldöttválasztással kapcsolatban szeretnének informálódni, a levelek gyorsabb feldolgozása érdekében.